عرضه اولیه شصدف (شرکت صنعتی دوده فام) در راه ورود به بازار بورس
سیگنال
شرکت صنعتی دوده فام (شصدف) با درج در گروه محصولات شیمیایی بازار فرابورس یک قدم به عرضه اولیه در بازار سرمایه نزدیک تر شد.