تحلیل تکنیکال شسینا | 21 شهریور 1400
سیگنال -
بعد از واکنش مثبت به کف کانال در محدوده حمایتی 6800 تومان، این سهم با افزایش تقاضا رو به رو شده است و با توجه به خبر افزایش سرمایه 2243 درصدی این نماد از محل تجدید ارزیابی دارایی ها، در این روزهای بازار در صف خرید قفل شده است. مهمترین مقاومت پیش روی این سهم […]
بازدهی شاخص گروه محصولات شیمیایی و نمادهای این گروه در سال 99
سیگنال -
شاخص گروه محصولات شیمیایی در ابتدای فروردین ماه امسال 29620 واحد بود و در مرداد ماه امسال به حداکثر خود در 108174 واحد رسید و رشد 265 درصدی را رقم زد. با رسیدن به سقف کانال صعودی در محدوده 108 هزار واحد، شاخص گروه محصولات شیمیایی همگام با بازار دچار اصلاح عمیقی شد و در […]
بررسی گزارش فعالیت شسینا (شهریور ماه 1398)
سیگنال -
شسینا در پنج ماه نخست سال جاری به صورت میانگین، ماهانه 6 میلیارد و 400 میلیون تومان فروش داشته که این رقم در شهریور ماه با افزایشِ خوبِ 30 درصدی، به 8 میلیارد و 400 میلیون تومان رسیده است
روند رشد سودآوری در «شسینا»
سنا -
شرکت صنایع شیمیایی سینا در صورت های مالی ۱۲ماهه خود حکایت از رشد سود انباشته در پایان دوره دارد که در این دوره نسبت به سال گذشته رشد ۵۵۵درصدی را تجربه کرده است.