تحقق سود ۵.۲۹۲ ریالی «شراز» برای هرسهم
رادیو سهام
به گزارش سیگنال به نقل از رادیو سهام، شرکت پالایش نفت شیراز در اطلاعات و صورت های مالی میان دوره ای ۶ماهه منتهی به ۳۱شهریور۹۸ برای هرسهم ۵هزار و ۲۹۲ریال سود محقق کرد که نسبت به گزارش ۳ماهه خود رشد مطلوبی داشته است.  این شرکت سود هر سهم در فعالیت ۳ماهه ابتدای سال مالی جاری […]