تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی نماد شتوکا (14 مهر ماه 1398)
سیگنال
شتوکا (توکا رنگ فولاد سپاهان) تولید و تامین کننده انواع رنگ های صنعتی برای مصارف گوناگون است.
بررسی گزارش فعالیت شتوکا (شهریور ماه 1398)
سیگنال
شتوکا در پنج ماه نخست سال جاری به صورت میانگین، ماهانه 7 میلیارد تومان فروش داشته که این رقم در شهریور ماه با 30 درصد کاهش، به 4 میلیارد و 700 میلیون تومان رسیده است.