تحلیل تکنیکال شاوان | 4 آبان 1400
سیگنال -
نمودار قیمت نماد بورسی شاوان روند روزانه و رصد لحظه‌ای بازار سرمایه را می‌توانید از کانال تلگرامی تحلیل با سیگنال پی‌گیری نمائید. سهم برای ادامه رشد نیازمند شکست خط میانی است سطح حمایتی مهم سهم قیمت 11000 تومان است در صورت شکست خط میانی تا قیمت 18000 تومان پتانسیل رشد دارد.
تحلیل تکنیکال شاوان | 9 شهریور
سیگنال -
نمودار: هفتگی، لگاریتمی، تعدیل عملکردی روند روزانه و رصد لحظه‌ای انواع بازارهای مالی در کانال تلگرامی تحلیل با سیگنال این نماد پس از شکست مقاومت 11900 تومان تا حوالی 12500 تومان رشد نمود و پس از آن همگام با کلیت بازار با افزایش عرضه ها روبرو شد که امروز افت روز گذشه خود را تا حد […]
تحلیل تکنیکال شاوان | 12 مرداد
سیگنال -
نمودار تکنیکال نماد بورسی شاوان هفتگی، لگاریتمی، تعدیل عملکردی روند روزانه و رصد لحظه‌ای انواع بازارهای مالی در کانال تلگرامی تحلیل با سیگنال شاوان پس از بازگشت از قیمت 5900 تومان با تقاضای خوبی روبرو شد و روند رو به رشدی را آغاز کرد و توانست از مقامت 8530-8850 تومان پر قدرت عبور کند. نوسانات […]