تحلیل شاخص کل | چهارشنبه 24 دی 99
سیگنال
شاخص کل پس از رشدی که تا محدوده 2،100،000 داشت وارد روند اصلاحی شد و اکثر سهام بازار با فشار فروش سنگین، بیش از 50 درصد و در برخی نمادها تا 70 درصد از سقف خود فاصله گرفت. شاخص کل از محدوده 1،200،000 واحد، با افزایش تقاضا روبرو شد و توانست تا 1،536،000 واحد رشد […]