سیگنال ارزش معاملات به بورس بازان
سیگنال -
همبستگی ارزش معاملات بورس و شاخص کل همانطور که در تصویر ملاحظه میفرمایید ؛ ارزش معاملات بورس (که به نوعی نشان دهنده‌ی نقدینگی موجود در بازار است) و شاخص کل بورس (بیانگر وضعیت کلی بورس تهران) همواره دارای همبستگی جالب توجهی بوده اند. بطوریکه در سقف تاریخی بورس(نمودار سبزرنگ) در مهرماه سال 1399 شاهد ثبت […]