بررسی گزارش فعالیت سیمرغ به همراه نمودار (11 شهریور ماه 1398)
سیگنال
شرکت سیمرغ امسال به صورت میانگین، ماهانه 44 میلیارد و 500 میلیون تومان فروش داشته که این عدد در مرداد ماه با 15 درصد افزایش، به 51 میلیارد تومان رسیده است. فروش تیر ماه شرکت 50 میلیارد تومان بوده است. سیمرغ امسال به صورت میانگین، ماهانه 44 میلیارد و 500 میلیون تومان فروش داشته که […]
سیمرغ دوباره صف خرید شد !
سیگنال
گزارشات خوب منتشرشده سیمرغ سبب شد این سهم دوباره مورد اقبال سهامداران قرار گیرد و طی معاملات دیروز و امروز با صف خرید همراه شود.