گزارش عرضه اولیه شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین (سیتا)
سیگنال
امروز چهارشنبه 11 تیر عرضه اولیه شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین (سیتا) با مشارکت 4.5 میلیون نفری برگزار شد.
ساعت ثبت سفارش عرضه اولیه سیتا اعلام شد
سیگنال
دوره ثبت سفارش عرضه اولیه سیتا (شرکت سیمان تامین) از ساعت 07:30 الی 11:00 روز چهار شنبه 11 تیرماه می باشد.
با شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین آشنا شوید
سیگنال
شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین با نماد سیتا در سال 1378 شمسی ثبت شده و از همان زمان شروع به کار نموده است.
عرضه اولیه سیمان تامین (سیتا) قطعی شد
سیگنال
در دومین عرضه اولیه تابستان امسال، سهام شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین چهارشنبه 11 تیر عرضه اولیه خواهد شد.
شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین هم بورسی شد
سیگنال
یکی دیگر از زیر مجموعه های شستا با نماد "سیتا" به درج نماد در تابلو دوم بورس آماده عرضه اولیه شد.