افزایش ۶۳۳ درصدی در سود هر سهم “سهگمت”
رادیو سهام
به گزارش سیگنال به نقل از رادیو سهام، شرکت سیمان هگمتان در دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۸، به ازای هر سهم خود ۴۰۳ ریال سود کنار گذاشت که نسبت به دوره مشابه در سال افزایش ۶۳۳ درصدی را نشان می‌دهد.به گزارش رادیو سهام، شرکت سیمان هگمتان با سرمایه ۵۰۲ میلیارد ریال، […]