تحلیل تکنیکال سهگمت | 26 مرداد
سیگنال -
بعد از ریزش 50 درصدی از سقف تاریخی، این نماد در یک کانال صعودی شروع به رشد کرده است به طوری که از شهریور ماه سال گذشته تا امروز بیش از 90 درصد افزایش قیمت داشته است و هم اکنون درگیر با مقاومت سقف کانال و همچنین مقاومت تاریخی خود می باشد. در صورت اصلاح […]
افزایش ۶۳۳ درصدی در سود هر سهم “سهگمت”
رادیو سهام -
به گزارش سیگنال به نقل از رادیو سهام، شرکت سیمان هگمتان در دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۸، به ازای هر سهم خود ۴۰۳ ریال سود کنار گذاشت که نسبت به دوره مشابه در سال افزایش ۶۳۳ درصدی را نشان می‌دهد.به گزارش رادیو سهام، شرکت سیمان هگمتان با سرمایه ۵۰۲ میلیارد ریال، […]