زیان بالای «سمایه» در صورت های مالی تلفیقی ۶ماهه
رادیو سهام -
به گزارش سیگنال به نقل از رادیو سهام، بانک سرمایه در صورت های مالی تلفیقی ۶ماهه زیان هرسهم را ۱۰هزار و ۳۸۳ریال اعلام کرد.  بانک سرمایه در حالی صورت های مالی تلفیقی ۶ماهه خود را منتشر کرد که زیان خالص آن ۴۱هزار و ۵۳۲میلیارد و ۴۷۵میلیون ریال است. این بانک در صورت های مالی تلفیقی […]
خرید سهام بانک سرمایه توسط عوامل پنهان هدایتی / علت عدم تسویه بدهی
بورس پرس -
متهم پرونده حسین هدایتی گفت:عوامل پنهان هدایتی درحال رایزنی و خرید سهام بانک سرمایه هستند و دلیل عدم تسویه، مرده نگه داشتن این بانک سرمایه است .