زیان بالای «سمایه» در صورت های مالی تلفیقی ۶ماهه
رادیو سهام
به گزارش سیگنال به نقل از رادیو سهام، بانک سرمایه در صورت های مالی تلفیقی ۶ماهه زیان هرسهم را ۱۰هزار و ۳۸۳ریال اعلام کرد.  بانک سرمایه در حالی صورت های مالی تلفیقی ۶ماهه خود را منتشر کرد که زیان خالص آن ۴۱هزار و ۵۳۲میلیارد و ۴۷۵میلیون ریال است. این بانک در صورت های مالی تلفیقی […]
خرید سهام بانک سرمایه توسط عوامل پنهان هدایتی / علت عدم تسویه بدهی
بورس پرس
متهم پرونده حسین هدایتی گفت:عوامل پنهان هدایتی درحال رایزنی و خرید سهام بانک سرمایه هستند و دلیل عدم تسویه، مرده نگه داشتن این بانک سرمایه است .