«سمازن» به دنبال اجرایی شدن مرحله دوم افزایش سرمایه
اقتصاد آنلاین
شرکت سیمان مازندران (سمازن) در نظر دارد تا سرمایه خود را در مرحله دوم افزایش سرمایه مصوب سال ۹۶ از ۱۲۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان فعلی به ۱۶۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان برساند.