تحلیل بنیادی شرکت سیمان فارس (سفار) | 12 خرداد ماه 1399
سیگنال -
شرکت سیمان فارس یکی از واحدهای تولید سیمان شرکت سیمان فارس و خوزستان بوده و در اردیبهشت 81 در اداره ثبت شرکتهای شیراز به ثبت رسیده است.
بررسی گزارش فعالیت ماهانه سفار (مرداد ماه 1398)
سیگنال -
سفار در چهار ماه ابتدایی امسال به صورت میانگین ماهانه 8 میلیارد و 600 میلیون تومان فروش داشته که در مرداد ماه با کاهش ناچیزی به 8 میلیارد و 200 میلیون تومان رسیده است.
خبرهای تازه از مجمع «سفار»/ سود 412ریالی به ازای هر سهم
بورس نیوز -
مجمع عادی سالیانه «سفار» با حضور سهامداران این شرکت در حال برگزاری است.