تحلیل تکنیکال سرچشمه | 12 مهر 1400
سیگنال -
گزارش بازار سهام و آپدیت تحلیل‌ها هر روز در کانال تلگرام تحلیل با سیگنال در یک کانال نزولی قرار دارد و بعد از برخورد به سقف کانال در محدوده 830 تومان دچار ریزش شد و هم اکنون در نزدیکی حمایت مهم 600 تومان قرار دارد.