مجمع سیمان دورود سودی برای سهامداران نداشت
با اقتصاد
مجمع عمومی عادی سالانه کارخانه سیمان دورود(سدور)، برای سال مالی منتهی به 29 / 12 / 1397 روز گذشته برگزار و صورت مالی این دوره از سوی مدیرعامل سدور ارایه شد. وی سود خالص دوره را ۴ میلیارد و ۹۷۰ میلیون تومان اعلام کرد.