سود هر سهم “سخوز” افزایشی بود
سیگنال -
شرکت سیمان خوزستان در دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸، به ازای هر سهم خود ۱۷۷ ریال سود کنار گذاشت که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته افزایش ۲۹ درصدی را نشان می‌دهد.
برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه “سخوز”
رادیو سهام
مجمع عمومی شرکت سیمان خوزستان تقسیم مبلغ ۸۰۰ ریال سود نقدی و یک هزار و ۶۹ ریال سود خالص برای هر سهم این شرکت را در مجمع به تصویب رساند.
مجوز افزایش سرمایه «سخوز» صادر شد
رادیو سهام
شرکت سیمان خوزستان موفق به اخذ مجوز افزایش سرمایه از سوی سازمان بورس شد. بر این اساس شرکت می‌تواند سرمایه خود را از ۶۵ میلیارد تومان فعلی به میزان ۱۴۰ تومان افزایش دهد.
یک سناریو رویایی برای «سخوز»
سیگنال -
شرکت سیمان خوزستان در دو ماه گذشته عملکرد قابل توجهی را به بازار ارائه داده است. این عملکرد تا حدودی برخلاف عملکرد دیگر شرکت‌های گروه بوده و از این منظر این سهم در گروه سیمانی مورد توجه قرار گرفت.در معاملات امروز نیز این سهم تا کف قیمتی روزانه حرکت کرده است و این در حالی است که اگر سناریوهای سودآوری مطابق با عملکرد ماهانه محقق شود وضعیت متفاوتی را می‌توان برای این سهم متصور بود.