بازگشت «سخزر» بعد از شفاف‌سازی ناشی از نوسان ۵۰ درصدی قیمت سهام به تابلو
رادیو سهام
سیمان ‌خزر بعد از شفاف‌سازی ناشی از نوسان ۵۰ درصدی قیمت سهام، به تابلوی معاملات بازگشت و علیرغم جوی منفی حاکم بر بازار، مثبت کار خود را آغاز کرد.