دریافت مجوز سیمان بجنورد برای صادرات به روسیه
tsepress
گواهینامه صادرات سیمان پرتلند نوع ۵۲۵-۱ معادل سیمان CEM I 52,5 N منطبق بر استاندارد EN 197-1:2011 از کشور روسیه توسط شرکت سیمان بجنورد دریافت شد.