تحلیل تکنیکال نماد ساروج | 3 مرداد 1400
سیگنال -
ساروج بعد از برخورد به کف کانال نزولی در محدوده 1500 تومان، هم اکنون به خط میانی کانال و مقاومت استاتیک 1900 تومان واکنش نشان داده است.