به هر کد معاملاتی چه تعداد از سهام “ساوه” و “زکوثر” رسید؟
سیگنال
روز چهارشنبه مورخ 21 اسفند ماه 1398 شاهد عرضه سهام دو شرکت سیمان ساوه و سرمایه گذاری کشاورزی کوثر در بورس بودیم.
ساعت ثبت سفارش عرضه اولیه زکوثر (شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر) اعلام شد
سیگنال
دوره ثبت سفارش نماد "زکوثر" از ساعت 10:15 الی 13:15 می باشد و امکان اصلاح و یا حذف سفارش در این مدت امکان پذیر می باشد.
اطلاعاتی در مورد شرکت سرمایه گذاری کوثر با نماد “زکوثر”
سیگنال
شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر در سال 1362 به نام "شرکت تصویران" تاسیس گردید. در سال 1381 نام شرکت به " شرکت سرمایه گذاری کوثر" تغییر یافت.
گزارشی از عرضه اولیه زکوثر (شرکت سرمایه گذاری کوثر)
سیگنال
روز چهارشنبه تعداد 412 میلیون و پانصد هزار سهم معادل 15 درصد از سهام شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر برای اولین بار به شیوه ثبت سفارش عرضه خواهد شد.