به هر کد معاملاتی چه تعداد از سهام “ساوه” و “زکوثر” رسید؟
سیگنال -
روز چهارشنبه مورخ 21 اسفند ماه 1398 شاهد عرضه سهام دو شرکت سیمان ساوه و سرمایه گذاری کشاورزی کوثر در بورس بودیم.
ساعت ثبت سفارش عرضه اولیه زکوثر (شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر) اعلام شد
سیگنال -
دوره ثبت سفارش نماد "زکوثر" از ساعت 10:15 الی 13:15 می باشد و امکان اصلاح و یا حذف سفارش در این مدت امکان پذیر می باشد.
اطلاعاتی در مورد شرکت سرمایه گذاری کوثر با نماد “زکوثر”
سیگنال -
شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر در سال 1362 به نام "شرکت تصویران" تاسیس گردید. در سال 1381 نام شرکت به " شرکت سرمایه گذاری کوثر" تغییر یافت.
گزارشی از عرضه اولیه زکوثر (شرکت سرمایه گذاری کوثر)
سیگنال -
روز چهارشنبه تعداد 412 میلیون و پانصد هزار سهم معادل 15 درصد از سهام شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر برای اولین بار به شیوه ثبت سفارش عرضه خواهد شد.