بررسی وضعیت صورت های مالی زپارس (9 ماهه 1398) + گزارش آبان ماه
سیگنال -
میزان سهام شناور زپارس برابر 9.45 درصد می باشد. به عبارتی از 325.34 میلیون سهم تنها 30 میلیون سهم توسط سهامداران خرد در بازار سهام مورد داد و ستد قرار می گیرد.
درامد “زپارس” نزدیک به ۲۸ میلیارد تومان افزایش یافت
رادیو سهام -
شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس (زپارس) در خرداد ماه درآمد ۳۲ میلیارد تومانی ساخته است که نسبت به اردیبهشت ماه درآمد شرکت ۲۷ میلیارد و ۷۵۱ میلیون تومان افزایش یافت.