تحلیل تکنیکال زنگان | 9 مرداد 1400
سیگنال -
نمودار روزانه، نمای بلند مدت، مقیاس لگاریتمی در تایم فریم روزانه و نمای بلند مدت، صنعت روی زنگان با نماد زنگان را می‌توان درون یک کانال بلند مدت صعودی دید. سهم زنگان با هر بار رسیدن به سقف این کانال، دچار یک روند نزولی شده و با هر بار شکست سقف کانال، توانسته رشد خوبی […]