بررسی گزارش فعالیت ماهانه شرکت کشت و دام قیام (مرداد ماه 1398)
سیگنال
زقیام در سال 98 به صورت میانگین، ماهانه 17 میلیارد تومان فروش داشته که در مرداد ماه با تغییر چندانی مواجه نشده و 17 میلیارد تومان است.
درامد “زقیام” در تیر ماه ۴% افزایش یافت
رادیو سهام
به گزارش سیگنال به نقل از رادیو سهام، شرکت کشت و دام قیام اصفهان در دوره چهار ماهه منتهی به خرداد ۹۸ مبلغ ۶۶میلیارد و ۸۱۰ میلیون تومان درآمد ساخته است. محصول اصلی شرکت شیر است که در چهار ماه اول سال با فروش ۲۴ هزار و ۶۰۶ تن شیر درآمد ۵۶ میلیارد و ۲۴۵ […]
زقیام برای هر سهم 22 تومان سود شناسایی کرد
با اقتصاد
به گزارش سیگنال به نقل از با اقتصاد، “زقیام”، شرکت کشت و دام قیام اصفهان در سه ماهه منتهی به خرداد 98 مقدار 34 هزار و 661 تن محصول به فروش رسانده است که با این میزان فروش، درآمد 49 میلیارد و 441 میلیون تومان ساخته است. بررسی مقدار و نرخ فروش زقیام مقدار فروش […]
برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه “زقیام”
رادیو سهام
مجمع عمومی شرکت کشت و دام قیام اصفهان تقسیم مبلغ ۸۵۰ ریال سود نقدی و ۸۹۵ ریال سود خالص برای هر سهم این شرکت را در مجمع به تصویب رساند.