تحلیل روزانه بازار آتی | 14 دی 1400
سیگنال -
اتفاقات مهم زعفران نگین تحلیل تکنیکال SAFDY00 مقاومت 41970 شکسته شد  تا خط میانی کانال پتانسیل رشد دارد  اتفاقات مهم نقره اتفاقات مهم طلا لوتوس
تحلیل روزانه بازار آتی | 12 دی 1400
سیگنال -
اتفاقات مهم زعفران نگین تحلیل تکنیکال SAFBA00 با توجه به شکسته شدن خط میانی چنگال و صف خرید شدن پتانسیل رشد تا 43000 را دارد. اتفاقات مهم نقره اتفاقات مهم طلا لوتوس
تحلیل روزانه بازار آتی | 7 دی 1400
سیگنال -
اتفاقات مهم زعفران نگین تحلیل تکنیکال SAFBA00 با توجه به برگشت قیمت پتانسیل رشد تا قیمت 40600 را دارد اتفاقات مهم نقره اتفاقات مهم طلا لوتوس
تحلیل روزانه بازار آتی | 1 دی 1400
سیگنال -
اتفاقات مهم زعفران نگین تحلیل تکنیکال SAFDY00 قیمت در یک کانال نزولی قرار دارد در صورت شکسته شدن سقف کانال پتانسیل رشد تارگت اول 39000 و تارگت دوم 41000 را دارد اتفاقات مهم نقره قیمت به خط روند نزولی بازار پولبک زده در صورت شکست مقاومت 39000 تومان پتانسیل رشد تا سطح 41000 تومان را […]
تحلیل روزانه بازار آتی | 30 آذر 1400
سیگنال -
اتفاقات مهم زعفران نگین تحلیل تکنیکال SAFDY00 در صورت شکست خط روند تا قیمت 36519 ریزش خواهد داشت. اتفاقات مهم نقره قیمت به خط روند نزولی بازار پولبک زده در صورت شکست مقاومت 39000 تومان پتانسیل رشد تا سطح 41000 تومان را دارد حمایت مهم 36400 تومان قیمت نقره جهانی:  22.164 اتفاقات مهم طلا لوتوس […]
تحلیل روزانه بازار آتی | 29 آذر 1400
سیگنال -
اتفاقات مهم زعفران نگین تحلیل تکنیکال SAFDY00 قیمت داخل یه کانال قرار دارد در صورت شکستن سقف کانال احتمال رشد تا 39000 خواهد داشت در صورت شکست تا کف کانال ریزش خواهد داشت اتفاقات مهم نقره قیمت به خط روند نزولی بازار پولبک زده در صورت شکست مقاومت 39000 تومان پتانسیل رشد تا سطح 41000 […]
تحلیل روزانه بازار آتی 28 آذر 1400
-
اتفاقات مهم زعفران نگین تحلیل تکنیکال SAFDY00 اتفاقات مهم نقره در صورت شکست حمایت مهم 36424 احتمال ریزش تا کف کانال را دارد در صورت رشد و شکست مقاومت 38394 تا سقف چنگال رشد خواهد داشت قیمت به خط روند نزولی بازار پولبک زده در صورت شکست مقاومت 39000 تومان پتانسیل رشد تا سطح 41000 […]
تحلیل روزانه بازار آتی | 25 آذر 1400
سیگنال -
اتفاقات مهم زعفران نگین تحلیل تکنیکال SAFDY00 در صورت شکست مقاومت 39000 تومان پتانسیل رشد تا سطح 41000 تومان را دارد حمایت مهم 36400 تومان اتفاقات مهم نقره قیمت نقره جهانی:  21.768 اتفاقات مهم طلا لوتوس قیمت طلای جهانی: 1768