تحلیل تکنیکال ریشمک به همراه نمودار (28 دی ماه 1398)
سیگنال
در صورت ادامه دار بودن اصلاح و شکست خطوط حمایتی، حمایت های پیشروی ریشمک محدوده های 1700 تومان، 1540 تومان، 1370 تومان و درنهایت 1130 تومان میباشد.
بررسی گزارش فعالیت ماهانه دریشمک (مرداد ماه 1398)
سیگنال
دریشمک در هفت ماه نخست سال 98 (از ابتدای دی تا انتهای مرداد ماه) مجموعاً 46 میلیارد تومان تومان فروش داشته است.
تحلیل تکنیکال ریشمک (توليد و صادرات ريشمك) به همراه نمودار
سیگنال
ریشمک با سرمایه اسمی 30 میلیارد تومان که معادل با 300 میلیون سهم است در گروه مواد و محصولات دارویی قرار دارد.
«ریشمک» یکساله 2258 ریال سود ساخت
سنا
شرکت تولید و صادرات ریشمک با سرمایه ۳۰۰میلیارد ریالی سود هرسهم در یکسال مالی را ۲هزار و ۲۵۸ریال اعلام کرد.