تحلیل تکنیکال ریشمک (توليد و صادرات ريشمك) به همراه نمودار
سیگنال
ریشمک با سرمایه اسمی 30 میلیارد تومان که معادل با 300 میلیون سهم است در گروه مواد و محصولات دارویی قرار دارد.
«ریشمک» یکساله 2258 ریال سود ساخت
سنا
شرکت تولید و صادرات ریشمک با سرمایه ۳۰۰میلیارد ریالی سود هرسهم در یکسال مالی را ۲هزار و ۲۵۸ریال اعلام کرد.