افزایش سرمایه “رکیش” ثبت شد
سنا
سازمان بورس و اوراق بهادار با افزایش سرمایه ۳۰درصدی شرکت کارت اعتباری ایران کیش موافقت کرد.