چرخش منحنی بازدهی (Yield Curve) : پیش بینی رکود اقتصادی در آمریکا
The Economist
در حال حاضر منحنی بازدهی اقتصاد آمریکا که نشان دهنده ارتباط بین نرخ بازده تا سررسید اوراق قرضه میباشد، روندی نزولی به خود گرفته است و نشان از رکود احتمالی در این کشور دارد.