نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای صندوق سرمایه گذاری
سیگنال
صندوق‌های سرمایه‌گذاری، درآمد ثابت، مختلط، ETF، سود، واژه‌هایی که بیشتر در بین دوستانی شنیده می‌شود که دستی در بازارهای مالی دارند و از این راه گاهی سود و یا گاهی هم زیان کرده‌اند. اما چطور می‌شود از میان تعداد کثیر شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلف بهترین گزینه را انتخاب کرد و سود خوبی هم کسب […]