بهترین روش سرمایه گذاری در بورس چیست؟
سیگنال
انتخاب بهترین روش سرمایه گذاری برای هر فرد به عواملی مثل میزان شناخت بازار، تجربه، دانش فنی و توانایی مدیریت استرس و هیجان بستگی دارد. علاوه بر این ریسک پذیری افراد با هم متفاوت است. اما قسمت جذاب ماجرا این است که برای هر فرد با میزان ریسک پذیری ابزار سرمایه‌گذاری مناسب با نیاز آن دسته از افراد طراحی شده است.
سرمایه گذاری در بورس یا دلار؟
سیگنال
آموزش و تحلیل بازارهای مالی در آخرین نسخه اپلیکیشن سیگنال همواره برای تشکیل یک سبد سرمایه گذاری مناسب علاوه بر تنوع داشتن دارایی ها بایستی به درصدهای اختصاصی به هر بازار توجه داشت. چراکه این توجه میتواند موجب کسب بازدهی بهتر سرمایه گذار گردد.از این رو در این ویدئوی تحلیلی به بررسی نسبت شاخص کل بورس […]