سرمایه گذاری در بورس یا دلار؟
سیگنال
آموزش و تحلیل بازارهای مالی در آخرین نسخه اپلیکیشن سیگنال همواره برای تشکیل یک سبد سرمایه گذاری مناسب علاوه بر تنوع داشتن دارایی ها بایستی به درصدهای اختصاصی به هر بازار توجه داشت. چراکه این توجه میتواند موجب کسب بازدهی بهتر سرمایه گذار گردد.از این رو در این ویدئوی تحلیلی به بررسی نسبت شاخص کل بورس […]