تحلیل تکنیکال رانفور (خدمات انفورماتيک) به همراه نمودار
سیگنال
خدمات انفورماتیک (با نماد رانفور) در گروه رایانه و فعالیت های وابسته به آن و در بازار اول (تابلوی اصلي) بورس قرار دارد.
درامد ماهانه “رانفور” ۲۵ میلیارد تومان افزایش یافت
رادیو سهام
درامد ماهانه شرکت خدمات انفورماتیک در خرداد ماه ۹۸ به ۱۵۲ میلیارد و ۶۸۰ میلیون تومان رسیده است که نسبت به میانگین درآمدی ماهانه ۹۷ به دلیل افزایش درآمد حاصل از تراکنش و پشتیبانی نرم‌افزارها رشد ۲۵ میلیارد تومانی داشته است.