تحلیل تکنیکال دسینا | 13 مرداد
سیگنال -
از سقف تاریخی خود در قالب یک کانال نزولی حدود 70 درصد ریزش داشت و به محدوده حمایتی 1700 تومان واکنش مثبت نشان داد و توانست از کانال نزولی خارج شود. مقاومت سهم در محدوده 2350 تومان می باشد و در صورت اصلاح بیشتر نیز، حمایت روانی 2 هزار تومان را پیش رو دارد.