درهآور با بازدهی شگفت انگیز 202 درصدی
سیگنال
شرکت دارویی ره آورد تامین با نماد درهآور پس از 14 میلیون معامله مجددا صف خرید شد.
بازگشایی نماد درهآور پس از کنفرانس اطلاع رسانی
سیگنال
نماد درهآور پس از کنفرانس اطلاع رسانی از طریق حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان بازگشایی شد.
توقف نماد درهآور به دلیل نوسان قیمت بیش از 50 درصد
سیگنال
نماد معاملاتی درهآور به دلیل نوسان قیمت بیش از 50 درصد در نماد اصلی، به منظور برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ناشر متوقف شد.
بازگشایی شرکت دارویی ره آورد تامین (درهآور)
سیگنال
شرکت دارویی ره آورد تامین (درهآور) بعد از عرضه اولیه در روزهای اخیر بازدهی خوبی داشت نوسان قیمت اخیر سهام بر اساس عرضه و تقاضا سهامداران است
فوری : بسته شدن نماد درهآور (شرکت دارویی ره آورد تامین)
سیگنال
نماد درهآور به علت نوسانات قیمت بیش از 20 درصد به مدت یک ساعت به حالت "مجاز- متوقف" تبدیل شد.
نماد درهآور همچنان مثبت به کار خود ادامه می دهد !
سیگنال
نماد درهآور (دارويی ره آورد تامين) پس از گذشت 15 روز معاملاتی همچنان با معاملاتی مثبت روند خود را ادامه می دهد.
عرضه اولیه “درهاور” چهارشنبه ۱۲ تیرماه ۹۸
رادیو سهام
ششمین عرضه اولیه سال جاری به شرکت دارویی ره‌آورد تامین در نماد معاملاتی “درهاور” اختصاص دارد.