معرفی انواع اوراق بدهی
سیگنال -
شرکت‌های دولتی و خصوصی برای تامین‌ مالی پروژه‌های خود، بسته به نوع نهاد با کسب مجوز از “سازمان بورس و اوراق بهادار” و یا “بانک مرکزی” می‌توانند اوراق بدهی منتشر کنند.
سرمایه‌ گذاری در سهام و اوراق بدهی چه تفاوتی با هم دارند؟
سیگنال -
در خرید سهام، فرد به اندازه‌ای که سهام شرکت را می‌خرد، مالک دارایی آن می‌شود. اما با خرید اوراق بدهی، شرکت برای مدت معینی به فرد بدهکار می‌شود در حقیقت فرد سرمایه گذار به اندازه ای که خواهان سرمایه گذاری است به ناشر اوراق وام میدهد و میزان سود و بازه های زمانی پرداخت سود از طرف ناشر اوراق از قبل تعیین شده است.
تفاوت بین اوراق بدهی کوتاه مدت و اوراق بدهی بلند مدت
سیگنال -
در این مطلب تفاوت ها میان اوراق بدهی کوتاه مدت و بلند مدت را بیان نموده و به تعریف هر یک از آنها خواهیم پرداخت.