هر آنچه که در مورد صندوق ETF دولتی دارا دوم (پالایشی یکم) باید بدانید
سیگنال
دومین عرضه بزرگ سهام دولتی در قالب صندوق ETF کلید خورده است و اکنون نگاه ها به ارزش سهام شرکت های موجود در این صندوق دوخته شده است. سوالی که بسیاری از افراد دارند این است که در حال حاضر خرید صندوق ETF دارا دوم دولتی به صرفه هست یا خیر؟ صندوق‌های ETF دولتی، جذاب […]