بررسی صورت‌های مالی سه ماهه خوساز به همراه گزارش فعالیت تیر 98
سیگنال
فروش شرکت محورسازان ایران خودرو در سه ماهه 98 به 51 میلیارد و 200 میلیون تومان رسیده که نسبت به سال گذشته 39 درصد کاهش یافته است. بهای تمام شده نیز به همین میزان کاهش یافته و 49 میلیارد و 700 میلیون تومان محاسبه شده است. سود ناخالص به 1 میلیارد و 500 میلیون تومان رسیده که نسبت به سال گذشته 46 درصد کاهش یافته است. (حاشیه سود ناخالص: 3 درصد)