“خمهر” درآمد ٢٢٠ میلیارد تومانی ساخت
رادیو سهام
به گزارش سیگنال به نقل از رادیو سهام، شرکت مهر کام پارس در دوره شش ماهه منتهی به شهریور ۹۸ درآمد ۲۲۰ میلیارد تومانی ساخت که به دلیل افت شدید در تعداد فروش، درآمد شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییری نداشته است. شرکت مهرکام پارس در شهریور ۹۸ باف روش انواع قطعات خودرو […]