“خفنر” در هر سهم خود از زیان به سود رسید
رادیو سهام -
شرکت فنرسازی خاور در دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸، به ازای هر سهم خود ۴۷ ریال سود کنار گذاشت که نسبت به دوره مشابه در سال ۹۷ رشد چشمگیری را نشان می دهد.