رشد ۴ برابری در سود هر سهم “خزر”
رادیو سهام -
شرکت فنرسازی زر در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷، به ازای هر سهم خود ۱۶۵ ریال سود کنار گذاشت که نسبت به دوره مشابه در سال ۹۶ افزایش ۳۱۲ درصدی را نشان می دهد.