«خزامیا» برای هر سهم زیان ١٧٢ ریالی شناسایی کرد
رادیو سهام
شرکت زامیاد در صورت‌های مالی ۱۳۹۷ به ازای هر سهم ۱۷۲ریال زیان شناسایی کرد.
زامیاد، پرپتانسیل‌ترین شرکت خودرویی در بازار بورس شد
تجارت نیوز
سهام زامیاد از شركت‌های زيرمجموعه گروه خودروسازی سایپا در بازار بورس و اوراق بهادار تهران در دو هفته گذشته با رشد بسيار خوبی مواجه شده است.