تحلیل و بررسی 5 نماد درخواستی کاربران سیگنال | 16 بهمن 99
سیگنال
همواره احترام به انتقادات، پیشنهادات و درخواست های کاربران محترم سیگنال از موارد مورد تاکید ما بوده است، لذا به پاس احترام و قدردانی از همراهان همیشگی سیگنال، تعدادی از سهام درخواستی پر تقاضا از سوی کاربران بررسی می گردد. این هفته به بررسی 5 نماد خزامیا، خبهمن، ختوقا، خاذین و خدیزل پرداخته ایم. خزامیا […]
تحلیل تکنیکال ختوقا به همراه نمودار (10 تیر ماه 1399)
سیگنال
از دید تکنیکالی ختوقا (گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران) درون یک موج انگیزشی بلند در حال حرکت است و اکنون در موج 5 از 5 خود قرار گرفته است.