تحلیل تکنیکال ختور | 18 مهر 1400
سیگنال -
بعد از ریزش 75 درصدی از سقف تاریخی خود، به محدوده 1500 تومان واکنش مثبت نشان داد و توانست تا محدوده 2800 تومان نیز رشد کند و هم اکنون دچار اصلاح شده است. حمایت مهم سهم در حوالی 1800 تومان قرار دارد.
تحلیل تکنیکال ختور | 20 مرداد
سیگنال -
بعد از واکنش مثبت به حمایت 1500 تومان، توانست تا محدوده 2100 تومان رشد کند و هم  اکنون دچار اصلاح شده است. برای شروع حرکت صعودی، باید مقاومت 2100 تومان به سمت بالا شکسته و روی این محدوده تثبیت شود.