تحلیل تکنیکال خاهن به همراه نمودار (4 دی ماه 1398)
سیگنال
شرکت آهنگری تراكتورسازی ايران‌ (با نماد خاهن) از جمله شرکت های صنعت " خودرو و ساخت قطعات " در بازار اول بورس تهران است.