تحلیل تکنیکال خاهن به همراه نمودار (19 فروردین ماه 1399)
سیگنال -
از دید تکنیکالی سهم اصلاح مرکب و پیچیده خود در موج (B) به اتمام رسانده و با شکست مقاومت 730 تومان، روند صعودی جدید خود را در قالب موج (C) با اهداف 943 تومان، 1083 تومان و 1310 تومان آغاز کرده است.
تحلیل تکنیکال خاهن به همراه نمودار (4 دی ماه 1398)
سیگنال -
شرکت آهنگری تراكتورسازی ايران‌ (با نماد خاهن) از جمله شرکت های صنعت " خودرو و ساخت قطعات " در بازار اول بورس تهران است.