افت قیمتی قطعه سازان تا کجا ادامه دارد؟ | 13 خرداد 1400
سیگنال -
همواره احترام به انتقادات، پیشنهادات و درخواست های کاربران محترم سیگنال از موارد مورد تاکید ما بوده است، لذا به پاس احترام و قدردانی از همراهان همیشگی سیگنال، تعدادی از سهام درخواستی پر تقاضا از سوی کاربران بررسی می گردد. در اینجا قصد داریم به بررسی گروه قطعه سازی و 5 نماد این گروه (خاذین، خفنر، خلنت، خریخت و ختوقا) بپردازیم و ادامه روند آنها را به بحث بگذاریم.
تحلیل و بررسی 5 نماد درخواستی کاربران سیگنال | 16 بهمن 99
سیگنال -
همواره احترام به انتقادات، پیشنهادات و درخواست های کاربران محترم سیگنال از موارد مورد تاکید ما بوده است، لذا به پاس احترام و قدردانی از همراهان همیشگی سیگنال، تعدادی از سهام درخواستی پر تقاضا از سوی کاربران بررسی می گردد. این هفته به بررسی 5 نماد خزامیا، خبهمن، ختوقا، خاذین و خدیزل پرداخته ایم. خزامیا […]
استارت «تامین سرمایه در گردش» در انتظار مجوز نشست
بورس نیوز -
اجرایی شدن افزایش سرمایه فوق منوط به صدور مجوز سازمان بورس و همچنین موافقت مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام خواهد بود.