گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت حفاری شمال
سیگنال
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت حفاری شمال در تاریخ 19 مرداد ماه 1398 در محل سالن همایش هتل المپیک برگزار شد.