تحلیل و بررسی 5 نماد درخواستی کاربران سیگنال | 9 بهمن 99
سیگنال -
در هفته گذشته، درخواست های زیادی مبنی بر بررسی سهام گروه انبوه سازی، املات و مستغلات از طرف کاربران داشتیم، بر آن شدیم به بررسی 5 نماد پر تراکنش این گروه بپردازیم و سناریو های احتمالی برای هر سهم را بررسی کنیم. در این مقاله نمادهای ثاخت، ثشاهد، ثبهساز، ثنوسا و وساخت، مورد تحلیل و […]
گزارش مجمع عمومی سالیانه سرمایه گذاری شاهد (ثشاهد)
سیگنال -
شرکت سرمایه گذاری شاهد در سال گذشته سعی کرده با افزایش وجه نقد عملیاتی، حجم تسهیلات گروه را کاهش دهد.