یک جای خالی در «تکمبا» / خشکسالی از ترازنامه این شرکت رخت برمی‎بندد
بورس نیوز -
در شرایطی که از سرخی صورت حقوق صاحبان سهام «تکمبا» کاسته می‎شود، اختلاف بسیار قابل توجهی بین ترکیب دارایی‎های شرکت با میانگین این صنعت وجود دارد.