تحلیل تکنیکال تنوین | چهار شنبه 24 شهریور
سیگنال -
بعد خروج از مثلث اصلاحی، کماکان در بین دو محدوده 650 تومان و 780 تومان در نوسان است.
تحلیل تکنیکال تنوین | 25 مرداد
سیگنال -
بعد خروج از مثلث، در دو محدوده 650 تومان و 800 تومان در حالت رینج قرار گرفته است. برای ادامه روند صعودی، نیازمند شکست محدوده مقاومتی 800 تومان می باشد.
تحلیل تکنیکال نماد بورسی تنوین | 4 خرداد 1400
سیگنال -
شرکت تامین سرمایه نوین در بازار اول بورس و گروه "فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط" با نماد "تنوین" مورد معامله قرار میگیرد.
بررسی صورت های مالی شش ماهه 98 تنوین
سیگنال -
تامین سرمایه نوین در نیمه نخست سال جاری مجموعاً 318 میلیارد تومان درآمد عملیاتی داشته که نسبت به سال گذشته 50 درصد افزایش یافته است
گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تامین سرمایه نوین
سیگنال -
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تامین سرمایه نوین در تاریخ 11 خرداد ماه 1398 در محل تهران، سالن تلاش برگزار شد.
سود خالص 599 ریالی برای هر سهم “تنوین”
رادیو سهام -
شرکت تامین سرمایه نوین در سال ۹۷ مبلغ ۴۴۸ میلیارد تومان درآمد عملیاتی ساخته است که با این میزان درآمد سود خالص ۵۵۹ ریالی به ازای هر سهم شناسایی کرد. سود خالص هر سهم از ۳۱۷ ریال در سال ۹۲ با یک روند صعودی بدون وقفه به ۵۵۹ ریال در سال ۹۷ رسید.
افزایش سرمایه ٢٨ درصدی در “تنوین”
رادیو سهام -
هیات مدیره شرکت تامین سرمایه نوین قصد دارد به مجمع عمومی فوق العاده پیشنهاد افزایش سرمایه ارایه دهد.
کشف قیمت 220 تومانی «تنوین» / به هر کد معاملاتی 1999 سهم تخصیص یافت
فارس -
در عرضه اولیه 264 هزار و 603 کد معاملاتی متقاضی خرید سهام «تنوین» بودند که در نهایت به به 646 شخص حقوقی و 263 هزار و 957 شخص حقیقی تعداد 1999 سهم تخصیص یافت.