تامین سرمایه بانک ملت درج نماد شد
سیگنال
به گزارش روابط عمومی بورس به نقل از مدیریت پذیرش، شرکت تامین سرمایه بانک ملت در بازار بورس اوراق بهادار پذیرفته شده است.
بررسی و ارزش گذاری شرکت تامین سرمایه بانک ملت با نماد “تملت”
سیگنال
با توجه به محاسبات، ارزش کل شرکت تامین سرمایه بانک ملت با سرمایه اسمی 7000 میلیارد ریالی به ازای هر سهم 4075 ریال برآورد می گردد.