تحلیل بازار بورس | در شرایط فعلی بازار چه کنیم؟
سیگنال
در روزهای اخیر بازار بورس در اکثر نمادها با ریزش سنگینی روبرو شده است. این مسئله برای افرادی که به تازگی شروع به خرید و فروش سهام کرده اند، دور از انتظار بوده است. سوال بسیاری از افراد تازه وارد و حتی قدیمی های بازار این است که در شرایط فعلی چه باید کرد و چه تصمیمی درست است؟ در گام اول باید نسبت به جو موجود شناخت پیدا کنیم. این را باید در نظر بگیریم که به طور کلی نوسان ذات بازارهای مالی است. به این معنی که هیچ بازاری تا ابد در روند صعود یا نزول نبوده است. لذا اینکه بعد از یک رشد بزرگ و سریع، عده ای (به هردلیلی) اقدام به فروش سهام کنند، اتفاق نامتعارفی نیست.