تحلیل روزانه بازار آتی | 7 دی 1400
سیگنال
اتفاقات مهم زعفران نگین تحلیل تکنیکال SAFBA00 با توجه به برگشت قیمت پتانسیل رشد تا قیمت 40600 را دارد اتفاقات مهم نقره اتفاقات مهم طلا لوتوس
تحلیل روزانه بازار آتی | 10 آذر 1400
سیگنال
اتفاقات مهم زعفران نگین تحلیل تکنیکال SAFDY00 در صورت شکست خط روند نزولی پتانسیل نزول سنگینی خواهد داشت. در صورت برگشت قیمت از این سطح پتانسیل صعود تا سقف قبلی را دارد. اتفاقات مهم نقره قیمت نقره جهانی:  22.842 اتفاقات مهم طلا لوتوس قیمت طلای جهانی: 1794
تحلیل روزانه بازار آتی | 9 آذر ماه 1400
سیگنال
اتفاقات مهم زعفران نگین تحلیل تکنیکال SAFDY00 در صورت شکست مقاومت مهم 41000 تومان روند جدیدی در قیمت آغاز خواهد شد. حمیات مهم قیمت 39400 تومان است. اتفاقات مهم نقره قیمت نقره جهانی:  23.22 اتفاقات مهم طلا لوتوس قیمت طلای جهانی: 1791